Ordin ANRE nr. 162/2015 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale

 

Informații utile

 

Limitări și/sau întreruperi planificate/neplanificate

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate pentru perioada 1.10.2017 - 31.12.2017

Întreruperi programate 01.10.2016 - 01.10.2017

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate pentru perioada 1.10.2016 - 31.12.2016

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor neplanificate pentru perioada 1.01.2017 - 31.03.2017

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale - lucrari neplanificate 1.04.2017 - 30.06.2017

Întreruperi programate 01.10.2017 - 01.10.2018

Evidența limitărilor și/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuție şi de sistem al gazelor naturale - lucrări neplanificate 1.07.2017 - 30.09.2017

Conform Deciziei ANRE nr. 1361/13.12.2006 – art. 17, alin 2, Gaz Sud este obligată să transmită anual către ANRE raportul cu indicatorii de performanţă ce decurg din standardul de performanţă al distribuitorului – Click aici pentru Raport 2015  

Click aici pentru raport 1 Ianuarie - 30 Septembrie 2016

Politica în Domeniul Sistemului de Management al calității, mediului și securității ocupaționale

 

 

Standarde de calitate

Gaz Sud a realizat performanţa în activitatea sa printr-un management cu o viziune şi o misiune clară - accea de a acţiona mereu în spiritul valorilor consacrate, şi anume: profesionalism, experienţă, dăruire, pasiune, calitate, încredere, responsabilitate, mobilizare totală şi eficienţă a tuturor resurselor.

Gaz Sud a implementat şi aplică un sistem de management al calităţii în domeniul furnizării, distribuţiei şi comercializării combustibililor gazoşi prin conducte, iar sistemul implementat se conformează cerinţelor stipulate în EN ISO 9001:2015. Acest standard promovează adoptarea unei abordări bazate pe proces în dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management al calităţii în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.

De asemenea, Gaz Sud a implementat şi aplică un sistem de management de mediu, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul EN ISO 14001:2015.

Angajamentul privind politica Gaz Sud pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management calitate-mediu poate fi respectat prin atingerea următoarelor obiective prioritare:  

• dezvoltarea reţelei de distribuţie gaze naturale în condiţii de siguranţă în exploatare;

• dezvoltarea de programe continue, stabilirea de relaţii cu organizaţii şi firme cu tradiţie în domeniu (naţionale şi internaţionale) pentru instruirea şi specializarea personalului;

• respectarea cerinţelor legale şi a celor de reglementare, iar în lipsa existenţei legislaţiei de mediu operarea într-o manieră responsabilă faţă de acesta;

• reducerea consumului de utilităţi şi pe cât posibil, a nivelului emisiilor dăunătoare şi poluante;

• comunicarea şi cooperarea cu toţi furnizorii şi părţile interesate, pentru a minimiza impactul operaţiilor acestora asupra mediului.

Gaz Sud a implementat şi aplică un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, sistemul conformându-se cerinţelor stipulate în standardul SR OHSAS 18001:2008. Obiectivul general al acestui standard este sprijinirea şi promovarea bunelor practici OH&S în conformitate cu nevoile socio-economice (ţinerea sub control a propriilor riscuri OH&S şi îmbunătăţirea performanţelor OH&S).