Clienți noncasnici

Clientul noncasnic este clientul care cumpără gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu.

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 107 din 22.10.2014 emis de Preşedintele Autoritaţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei publicat în Monitorul Oficial al României nr. 780/27.10.2014, Partea I, care a intrat în vigoare la data de 01 noiembrie 2014, referitor la stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii noncasnici în perspectiva eliminării preţurilor finale reglementate, vă comunicăm următoarele:

- Începând cu data de 01 ianuarie 2015 încetează aplicarea preţurilor finale reglementate pentru clienţii noncasnici, conform art.179 alin (2), lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- În calitate de client noncasnic este necesar să vă exercitaţi dreptul de eligibilitate şi să încheiaţi un contract de vânzare – cumpărare, aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat;
- Contractul de vânzare-cumpărare se poate încheia fie prin acceptarea ofertei tip, fie prin negociere directă a preţurilor şi a condiţiilor comerciale.

În cazul neacceptării ofertei-tip propuse, aveţi următoarele opţiuni:

1.   Posibilitatea exercitării dreptului de eligibilitate prin încheierea unui nou contract prin negocierea acestuia cu S.C. Gaz Sud S.A. sau schimbarea furnizorului de gaze naturale – “Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” o găsiţi publicată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

2.   Asigurarea furnizării gazelor naturale de către S.C. Gaz Sud S.R.L. în baza contractului de furnizare a gazelor naturale în vigoare, la preţul final reglementat până la data de 31 decembrie 2014 şi la preţul din oferta propusă de către acesta, începând cu 01 ianuarie 2015 şi până la data încheierii de către clientul noncasnic a unui contract de vânzare – cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.

 

Cum devin client?

Pentru ca S.C. Gaz Sud S.A. să vă poată furniza gazele naturale, trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare.

Paşii pe care trebuie să-i urmaţi sunt următorii:

Pasul 1. Solicitarea acordului de acces la sistemul de distribuţie

Depuneţi o cerere de acord de acces (formular tip) şi achită tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces.

Pasul 2. Acordul de Acces la Sistemul de Distribuţie

Primiţi acordul de acces la reţeaua de distribuţie gaze naturale împreună cu scrisoarea în care este precizată valoarea tarifului de racordare şi cererea de racordare.

Pasul 3. Cererea de racordare la reţeaua de distribuţie si contractul de racordare

Depuneţi cererea de racordare la reţeaua de distribuţie, semnaţi contractul de racordare la sistemul de distribuţie şi plătiţi tariful de racordare.

Pasul 4. Contractul de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale

Semnaţi contractul de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale şi achitaţi minim 30% din contravaloarea lucrării, diferenţa fiind achitata la terminarea lucrării.

Pasul 5. Execuţie lucrări

Lucrările de execuţie a branşamentului vor fi efectuate de către Gaz Sud şi durează maxim 180 de zile lucrătoare de la obţinerea Autorizaţie de Construire.

Lucrările la instalaţia de utilizare vor fi realizate de către Gaz Sud şi durează maxim 180 de zile lucrătoare. Tariful include atât manopera şi materialele necesare, cât şi întocmirea documentaţiei necesare şi avizarea proiectului.

Pentru instalarea unei centrale termice şi realizarea instalaţiei termice trebuie să contactaţi o firmă care deţine autorizarea ISCIR.

Pasul 6. Contractul de furnizare gaze naturale

Punerea în funcţiune a instalaţiei va avea loc după finalizarea lucrărilor de racord şi instalaţie de utilizare şi semnarea unui contract de furnizare de gaze naturale. Gaz Sud va instala contorul de gaze.

Contractul reprezintă convenţia scrisă între Gaz Sud şi client în baza căreia se prestează serviciul de furnizare gaze naturale şi garantează respectarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

 

Acte necesare

Persoane Juridice: 

• Copie după certificatul de înregistrare, emis de către ONRC.

• Copia actului de proprietate/închiriere (pt adresa de la pct. 2), cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) și copie B.I./C.I. ale acestora.

• Autorizație de construire imobil, dacă actul de proprietate este doar pentru teren.

• Acordul Asociației de Locatari/Proprietari, în conformitate cu Legea 230/2007 (după caz).

• Acordul proprietarului/proprietarilor coloanei de gaze naturale, conform HG nr. 1043/2004.

• Acordul proprietarului/proprietarilor conductei/branșamentului sau declarație notarială a solicitantului pe propria răspundere.

• Planul de situație la scara 1:500 (2 exemplare).

Descărcaţi aici Cererea pentru Acordarea Accesului la Sisitemul de distribuţie a Gazelor Naturale pentru Persoane Juridice

Asociații de Proprietari:

• Copia actului de identitate (B.I./C.I. după caz) al președintelui Asociației de Proprietari/ împuternicire și copia  B.I./C.I. a reprezentantului Asociației de Proprietari.

• Copia hotărârii judecătorești de înființare a Asociației de Proprietari.

•  Copia certificatului de înregistrare a Asociației de Proprietari.

• Schema anexată conform punctul 2..

• Acordul proprietarului/proprietarilor coloanei de gaze naturale, conform HG nr. 1043/2004.

• Acordul proprietarului/proprietarilor conductei/branșamentului sau declarație notarială a solicitantului pe propria răspundere.

Descărcaţi aici Cererea pentru Acordarea Accesului la Sisitemul de distribuţie a Gazelor Naturale pentru Asociaţii de Proprietari

Notificare

Oferta tip Non Casnici

Ordinul 106

Ordinul 107