Pentru a realiza cele mai bune lucrări, Gaz Sud dispune de personal autorizat și special instruit pentru mentenanța lucrărilor din domeniul gazelor naturale.

Serviciile noastre de mentenanţă şi reparaţia echipamentelor de utilizare pentru instalaţii de gaze naturale reprezintă procese obligatorii pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă.

Mentenanţa se referă la ansamblul de operaţiuni de control a stării unui aparat, echipament sau instalaţie, menit să corecteze eventualele abateri de la starea de funcţionalitate normală şi să preîntâmpine apariţia unor defecte majore. Pentru siguranța clienților noștri, recomandăm efectuarea anuală a operaţiunilor de mentenanţă.

Pentru toate categoriile de lucrări Gaz Sud deţine personal calificat, cu experienţă în executarea de lucrări de anvergură, echipamente şi utilaje de ultimă generaţie precum şi atestat emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Gaz Sud vă oferă următoarele servicii:

-  verificare/mentenanta/intretinere conducte de distributie gaze naturale;

-  verificare/mentenanta/intretinere bransamente gaze naturale;

 revizia tehnica conducte de distributie gaze naturale;

-  revizia tehnica a bransamentelor de gaze naturale;

-  revizia statiilor si posturilor de reglare sau reglare – măsurare;

-  interventii pentru remedierea defectelor;

-  verificarea si revizia tehnica pentru instalatii de utilizare gaze naturale.

 

Verificare și revizie tehnică pentru instalaţii de utilizare gaze naturale

Siguranţa instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi a centralei termice trebuie să fie preocuparea noastră principală, prevenind astfel accidente neplăcute, de multe ori cu urmări tragice.

În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE / 2008, publicate în Monitorul Oficial al României la data de 16.04.2009,

 Art. 14.5

1. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii.

2. Realizarea operaţiilor de verificare şi revizie tehnică periodică se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE, selectat de către consumator.

3. Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare se execută pe baza documentaţiilor tehnice care au stat la baza executării instalaţiei de utilizare, avizate de operatorul de distribuţie, existente la operatorul de distribuţie şi / sau la consumator.

Art. 14.36

Consumatorii de gaze naturale sunt obligaţi să asigure exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare, în conformitate cu specificaţiile tehnice în vigoare.

Art. 14.39

Întreţinerea instalaţiilor de utilizare constă din efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) Controlul eventualelor scăpări de gaze;

b) Supravegherea ,intreţinerea curentă,vopsirea părţilor supraterane;

c)  Verificarea tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 2 ani;

d) Revizia tehnică a instalaţiilor de utilizare la maximum 10 ani.

Clienţii Gaz Sud ale căror instalaţii de utilizare sunt scadente la verificare/revizie vor primi înştiinţări din partea societăţii noastre.

La verificarea/revizia instalaţiei de utilizare, consumatorul trebuie să pună la dispoziţia operatorului economic care execută lucrările, următoarele documente:

- dosarul definitiv al instalaţiei de utilizare;

- adeverinţa de curăţare a coşului şi canalelor de evacuare a gazelor arse pentru aparatele de utilizare legate la coş, efectuată de o firmă specializată, adeverinţa emisă cu maxim 6 luni înainte de data verificării;

- verificarea tehnică la zi, în conformitate cu prescripţiile tehnice PTA1-2002 - ISCIR, pentru aparatele consumatoare de combustibil gazos, emisă de o firmă autorizată de ISCIR.

După efectuarea verificării/reviziei instalaţiei de utilizare de către un operator economic, acesta va depune un exemplar al documentelor justificative la Gaz Sud S.A. în cel mai scurt timp de la data efectuării verificării respective, nu mai târziu de data scadenţei şi un exemplar va rămâne la consumator, conform NTPEE art. 14.43, al.2 şi 3.

Lista actualizată cu firmele autorizate pentru verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiei de utilizare gaze naturale o găsiţi pe www.anre.ro (Info consumatori, meniu Operatori economici,  domeniu: Gaze Naturale, Firme autorizate).

Lista actualizată a societăţilor autorizate ISCIR conform PTA1/2002 se poate consulta pe site-ul www.iscir.ro.